Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Wyników na stronę: 10 20 30

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu: „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym – ETAP II”.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu informuje, że 20 września 2017r. unieważniony został przeatrg nieograniczony na zadanie "Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap II":

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - pobierz

Na podstawie art 78a pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829; z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszamy schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w 2018r. nie planuje kontroli zakładów o dużym lub zwięszonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do V etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów

Informacja z otwarcia ofert w zakresie postępowania "Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap II":

Informacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu cz. 2 naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu cz. 1 naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na stanowisko stażysta w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów

 
1 do 10 z 32