Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Wyników na stronę: 10 20 30

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu część druga naboru do służby przygotowawczej w KP PSP w Świeciu na stanoiwsko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu część pierwsza naboru do służby przygotowawczej w KP PSP w Świeciu na stanoiwsko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ul. Laskowicka 2, 86-100 Świecie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w 2017r. nie planuje kontroli zakładów o dużym lub zwięszonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Po czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w 2016r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu nie wydał decyzji administracyjnych.

Instrukcja postępowania w przypadku wystapienia awarii przemysłowej, której skutki będą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.

Pozytywna opinia dla programu zapobiegania awariom opracowanego dla zakładu Mondi Świecie S. A.

Zgłoszenie Mondi Świecie S.A. jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

86-100 Świecie, ul. Laskowicka 2

tel. 52 33 11 444

fax. 32 33 10 350

e-mail: kppsp_swiecie@kujawy.psp.gov.pl

 
1 do 10 z 16